Pencil Cedar Plywood has light pink on face with natural grain. Có AB, Lớp BB. Độ dày từ 4,6mm đến 24mm. Nó ván ép đóng gói

Hiển thị tất cả 4 kết quả